Вівторок, 23.10.2018, 23:34
Знання - знаряддя, а не ціль...
 Персональний сайт учителя Балуєвої О.В.

Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Корисні лінки

Міністерство освіти і науки

Селидівський відділ освіти

Методична служба Селидового

Сайт Гірницької ЗОШ №17

У професіоналізмі - дія!

Пошук
Статистика
Головна » Статті » Презентація досвіду » Опис досвіду

Формування позитивного іміджу школи через інноваційну управлінську діяльність

Немає нічого більш легкого, ніж бути зайнятим,

і немає нічого більш важкого, ніж бути результативним

Ален Маккензі

Процеси, які відбуваються в українському суспільстві та світі загалом, зумовили необхідність модернізації сучасної освіти. Одним з перспективних шляхів модернізації є впровадження інновацій у діяльність освітніх установ і в процес управління цією діяльністю. Пошуки ж шляхів впровадження інновацій в управлінні навчально-виховним процесом пов'язуються з забезпеченням роботи школи в режимі розвитку. Адже навчальний заклад, відповідно до завдань освіти ХХІ століття, повинен готувати людину, органічно адаптовану до життя в світі, а це вимагає концептуального бачення розвитку всіх складових закладу, створення відповідного підходу до позитивного іміджу школи.

Поняття іміджу навчального закладу включає дві складові:

  • інформаційну, яка представляє собою образ організації, який склався в свідомості громади;
  • оціночну, яка відображає якісну оцінку діяльності навчального закладу.

Для мене ж, імідж навчального закладу – це якісна робота школи, яка відповідає замовленню суспільства, вимогам батьків щодо навчання і виховання їхніх дітей, прозора шкільна політика, правдива і актуальна шкільна інформація, широке впровадження ІКТ у всі сфери діяльності. А досягти цього, на мій погляд, можливо за умови  згуртованості вчителів, учнів та їхніх батьків   для створення такого навчального закладу, який би відповідав вимогам і потребам сучасності. Метою такої діяльності має бути не намагання стати кращими за інших, а прагнення стати завтра кращими за нас сьогоднішніх.

На сьогоднішньому етапі у мене як керівника школи з'явилося усвідомлення неможливості управління школою без інновацій, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільного обміну думками, забезпечення творчої та інноваційної діяльності педагогів, відкритості і тісної співпраці з батьками і громадськістю. Тільки за таких умов можна створити позитивний імідж школи. Співпраця, робота в команді, самоврядування, інновації – це наше сьогодення і наші перспективи.

Тож змістом своєї управлінської діяльності визначила такі пріоритетні напрямки:  

  • прийняття науково-обґрунтованих рішень, що базуються на аналітичній, систематизованій інформації;
  • чіт­ка організація виконання прийнятих рішень;
  • різ­номанітні форми регулювання й корекції діяль­ності педагогічного колективу;
  • створення ситуації успіху для кожного педагога (а це копітка індивідуальна робота з вчителями);
  •  цілеспрямований, аналітичний контроль, який вибудовується на довірчо-діалогічному стилі спілкування директора з колективом.

Отже, хочу представити досвід роботи щодо практичної реалізації даних принципів у формуванні позитивного іміджу школи через інноваційну управлінську діяльність. Бо сучасний директор школи – це насамперед її автор. Я глибоко переконана, що в будь-якій справі значна доля успіху залежить від уміння керівника застосовувати найбільш ефективні технології уп­равлінської діяльності, різні стилі керівництва.

Також вважаю, що справжній адміністратор тоді є лідером,  коли зуміє повести за собою, запалити вогник творчості, тому в управлінській діяльності часто виступаю режисером усіх науково-методичних заходів, які проводяться на базі нашої школи. У своїй роботі намагаюсь впливати на колег особистим прикладом сумлінної творчої роботи.

Розуміючи, що авторитет школи – це перш за все міцні знання його вихованців, спрямовую зусилля на розвиток творчої праці вчителів, її поєднання з творчістю учнів. Тому заохочую розвиток нестандарт­ного мислення, упровадження в навчально-вихов­ний процес елементів передового педагогічного досвіду, новітніх технологій навчання. Впевнена, що кожне досягнення колективу – зразок високої педагогічної майстерності, результативної співпраці. А коли маєш творчого вчителя, можна очікувати на результати його роботи – творчого учня. Тож у моїй діяльності важливе місце посідають контроль, педагогічний моніторинг (який впроваджується засобом реалізації другого етапу цільової комплексної програми безперервної педагогічної діагностики), аналіз ефективності роботи усіх підрозділів школи.

Здійснюючи контроль за роботою школи ставлю собі за мету не лише проводити моніторинг і діагностування реального стану діяльності навчального закладу, але й підтримку його стабільності, надання необхідної допомоги, накопичення кращого досвіду, подальшу модернізацію форм його організації, підвищення результативності. Така управлінська діяльність стимулює результативну працю учителів, їх інтелектуальну ініціативу, пробуджує в них інтерес до творчості, наукової експериментально-дослідної роботи.

 Не дарма за результатами роботи у 2014 році вчительський колектив школи був нагороджений Дипломом Міністерства освіти і науки України за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти.

Допомогти вчителеві виконати сучасні освітні завдання покликана методична робота школи, зміст якої був переглянутий і оновлений згідно сучасних вимог: кожен учитель працює не сам, а в команді на досягнення спільної мети формування позитивного іміджу школ. Оновлення змісту методичної роботи спонукало до модернізації форм роботи: педради-тренінги, психолого-педагогічні семінари, динамічні та творчі групи, методичні круглі столи, семінари-практикуми, фестивалі авторських уроків, педагогічні читання тощо.

Удосконаленню методичної роботи, її ефективному плануванню передує широкий спектр діагностики різних аспектів навчально-виховного процесу: рівня навчальних досягнень учнів, їх вихованості, якості підручників, методичного рівня педагогічного колективу, його готовності до впровадження інновацій. Результати діагностики дають можливість кожному вчителю виявити рівень креативності, особливості своєї індивідуальності, можливості та резерви інноваційної діяльності, бо саме від готовності педагогічного колективу до інноваційної діяльності залежить успіх і ефективність інноваційних процесів і якість освітньої діяльності в цілому.

Узагальнивши результативність упровадження інновацій, дійшла висновку про необхідність акцентування уваги на педагогічних технологіях, що формують творчу особистість та перетворюють кожного учасника навально-виховного процесу на суб'єкта освітньої діяльності. Найбільш важливим моментом у інноваційному розвитку школи вважаю широке впровадження ІКТ, яке стало можливим завдяки реалізації Всеукраїнської програми «100%» (у школі всі вчителі школи отримали сертифікати з курсу цифрових технологій). Також це дало змогу розпочати формування єдиного освітнього простору школи через реалізацію мого авторського проекту «Навчатись протягом життя – вимога часу». Мета якого полягає в розробці, теоретичному обґрунтуванні, експериментальній перевірці шляхів професійного самовдосконалення вчителя як суб'єкта інноваційних процесів, спрямованих на підвищення якості навчання та виховання школярів; у визначенні можливостей підвищення кваліфікації педагога в контексті саморозвитку.  

Крім того наша школа є опорним закладом освітнього округу № 3 і функціонує як соціально-педагогічний комплекс, який передбачає можливість для шкільних  колективів, членів громади, місцевих організацій стати активними партнерами у вирішенні освітянських проблем. Тобто сумісно працювати над створенням гуманістичної, демократичної «школи», в якій панує дух академічної свободи, а територіальна громада визначає освітнє замовлення. Суб'єктами округу є не тільки ЗОШ, а й культурні, спортивні, дошкільні та позашкільні установи, що знаходяться на даній території. А широке залучення до управління освітнім округом не тільки педагогів, а і громадськості відповідає вимогам часу, та демократизації суспільства, що безумовно сприяє підвищенню авторитета навчальних закладів, створенню позитивного іміджу опорного закладу, округу в цілому.

Мною була розроблена та впроваджена певна система функціонування опорного закладу, яка включає:

Соціально-педагогічний комплекс

Ресурсний центр

передбачає можливість для шкільних  колективів, членів громади, місцевих організацій стати активними партнерами у вирішенні освітянських проблем. Тобто створення гуманістичної, демократичної «школи», в якій панує дух академічної свободи, а територіальна громада визначає освітнє замовлення.

передбачає зосередження інформації про всі наявні програмові засоби навчання, електронні підручники,  комп’ютерні розробки  та презентаційні  матеріали як вчителів, так і учнів закладів округу. Вчитель будь-якої школи має змогу знайти той чи інший матеріал для практичного використання в роботі.

 

Ніщо так не сприяє формуванню позитивного іміджу школи в очах батьків, як визнання успіху їхніх дітей на рівні громади. Тому у школі створене наукове товариство старшокласників «Ерудит». Саме тут старшокласники проходять першу школу становлення як майбутніх науковців, дослідників. НТС «Ерудит» створене з метою розвитку в учнів здатності до пошуку, який допомагає людині досягти потенційних можливостей у відносинах зі світом та іншими людьми. Його головне завдання – дати учневі можливість розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та схильностей.

На мою думку, талановиті, здібні діти повинні весь час перебувати в особливому творчому середовищі наукового пошуку, розвивати уміння полемізувати, обстоюючи власну думку і формуючи власні наукові погляди на світ. Тому одним із головних завдань школи бачу розвиток інтелектуального потенціалу підростаючого покоління, творчо обдарованої молоді, її залучення до наукової діяльності, орієнтованої на вирішення нагальних проблем суспільства, реалізацію національних інтересів країни, формування нової генерації громадян, основними рисами яких є компетентність, діловитість, прагнення до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, різнобічність інтересів і захоплень. Шкільне наукове товариство з часу свого утворення перебуває у стані розвитку і росту.

Формування позитивного іміджу школи, його відкритості було б неможливе без співпраці і партнерства з батьками. Саме школа зобов'язана розвивати й підтримувати таке співробітництво шляхом підвищення рівня психолого-педагогічної обізнаності батьків, їхньої педагогічної культури. Саме на шкільних батьківських зборах, класних зустрічах з директором, засіданнях батьківського комітету і вирішуються питання стратегічного  розвитку школи, саме тут батьки можуть отримати вичерпну відповідь на всі питання, пов'язані з навчанням і вихованням дитини.

Традиційною формою роботи з батьками у нашій школі є батьківський лекторій, на якому фахівці (лікарі, психолог, вчителі, юристи) підвищують рівень педагогічної культури батьків.

Для себе я вирішила: директор — учитель учителів, тому й стараюсь бути талановитим учителем, вихователем, повинна плека­ти собори душ людських. І наш колектив вирізняється злагодженістю роботи, єдністю поглядів, бо більшість управлінських рішень у школі приймається колективно з метою забез­печення ефективної участі всіх у процесі прийняття, а в подальшому і виконання поставлених завдань. Така модель управління якісно змінює способи взає­модії адміністрації з учителями, батьками, учнями, дозволяє вчителям самим вирі­шувати складні проблеми

На сьогодні Гірницька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 17  має позитивний імідж серед освітян району; високий рейтинг серед навчальних закладів міста, батьківської громадськості. 

Категорія: Опис досвіду | Додав: anderyb (15.01.2015)
Переглядів: 3095 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
...
Вхід на сайт
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz