П`ятниця, 16.11.2018, 22:46
Знання - знаряддя, а не ціль...
 Персональний сайт учителя Балуєвої О.В.

Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Корисні лінки

Міністерство освіти і науки

Селидівський відділ освіти

Методична служба Селидового

Сайт Гірницької ЗОШ №17

У професіоналізмі - дія!

Пошук
Статистика
Головна » Статті » Порфоліо » Науково методична діяльність

ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

                                                                    РОБОТА 

                                                                    ВЧИТЕЛЯ  ТРУДОВОГО  НАВЧАННЯ

                                                                    ЄМЕЛЬЯНОВОЇ

                                                                    ВІКТОРІЇ  ВІКТОРІВНИ

НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Законодавчою базою створення досвіду є Концепція 12 – річної середньої загальноосвітньої школи, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція профільного навчання у старшій школі, державна програма «Вчитель», Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.У документах ЮНЕСКО коротко сформульовані задачі освіти у XXI ст.: навчання вчитися (вчитися пізнавати); створювати (практична спрямованість); жити (здоровий образ життя); жити разом (культура людських відносин).

Компетентнісний підхід у визначенні цілей і змісту освіти є цілком новим , він наголошується у роботах таких вітчизняних педагогів, як М.М. Скаткін, В.В. Краєвський, В.В. Давидов та їх послідовників. Крім того теоретичною базою створення досвіду можна вважати розробки зарубіжних авторів - Віма Вестера, Рональда Барнета.

 

   III.  ТЕОРЕТИЧНЕ  ТА  МЕТОДИЧНЕ  ОБГРУНТУВАННЯ  ІДЕЇ

Для здійснення своєї місії вчителю необхідно володіти готовністю до рішення професійних задач, тобто рівнем професійної компетентності. Сучасні соціокультурні процеси в Україні, з одного боку, і нова генерація дітей, з іншого, потребує модернізації освіти і педагогічної (професійної) компетенції вчителя.

В процесі створення досвіду з теми «Педагогічна компетенція вчителя трудового навчання» був створений індивідуально – особистісний професійний проект «До вершин майстерності».

Мета проекту: створення програми особистісного професійного зростання на основі життєвизначення, життєздійснення і життєвдосконалення.

 МОЛОДИЙ

  ВЧИТЕЛЬ

 

 ЖИТТЄВИЗНАЧЕННЯ

 

  ВЧИТЕЛЬ-

  МАЙСТЕР

 

 

 

 

 ЖИТТЄЗДІЙСНЕННЯ

                         

 

             ЖИТТЄ-

   ВДОСКОНАЛЕННЯ

 

 

 

 

 

В контексті досвіду вчитель виступає рефлексуючим професіоналом, безперервно аналізуючим свою діяльність. Проект – це стратегія свого зростання, виходу на новий рівень професіоналізму.

У досвіді виділено 3 головних етапи професійного розвитку вчителя.

Життєвизначення -   формування системи професійних цілей і завдань (етап охоплює початок професійної діяльності педагога).

Життєздійснення -    реалізація головних професійних цілей і завдань (етап охоплює «зрілість» вчителя).

Життєвдосконалення – особистість досягає своїх професійних вершин, «акме» (оволодіння професійним мистецтвом, найвищим рівнем професійної компетентності).

Свідоме і цілеспрямоване ставлення до головних, вузлових питань, характерних для кожного з етапів професійного шляху вчителя відбувається у процесі життєтворчості.

 

             

                

 

                    IV. ТЕХНОЛОГІЇ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ДОСВІДУ

В складі індивідуально – особистісної технології життєтворчості виділяємо наступні технології нижнього рівня:

   1) технологію самомотивації;             4) технологію проф. проектування;

   2) технологію самопізнання;              5) технологію життєздійснення;

   3) технологію саморозвитку;             6) технологію корекції.

 

Індивідуально - особистісні

технології життєтворчості

Сутність

Технологія самомотивації

 

Вироблення життєвої концепції, життєвого кредо, узгодження потреб і мотивів

Технологія самопізнання

Цілеспрямоване пізнання свого «я», природжених потенцій, задатків, перспектив розвитку

Технологія саморозвитку

Розвиток когнітивної, емоційної, духовної сфери

Технологія професійного проектування

Створення програм акмеологічного розвитку, самоосвіти, життєвих професійних проектів

Технологія життєздійснення

Реалізація життєвих (професійних) проектів у реальному, щоденному житті

Технологія корекції

Рефлексування педагогічної діяльності

 

Системний взаємозв”язок та взаємодоповнюваність є головними принципами розвитку життєтворчої компетенції і реалізації досвіду.

 

       V. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ФУНКЦІОНАЛЬНА  МОДЕЛЬ

             ПРОЕКТ  «ДО ВЕРШИН  МАЙСТЕРНОСТІ»

Тип проекту – практикоорієнтований, індивідуальний, довготривалий.

Мета і завдання

              *визначення шляхів особистісного професійного росту

              *модернізація методичної діяльності до особистісної самореалізації

              *розкриття особистісного творчого потенціалу

              *розвиток життєвих компетенцій вчителя

              *впровадження інноваційних освітніх технологій

              *вихід на новий рівень саморозвитку

Етапи реалізації проекту

Діагностико-концептуальний:

               1) Вивчення літератури з даної проблеми;

               2) Ознайомлення з досвідом колег;

               3) Проведення моніторингу сформованості професійних якостей;

               4) Вироблення педагогічного кредо;

               5) Узгодження потреб і мотивів.

Організаційний:

               1) Створення моделі професійно компетентного вчителя;

               2) Створення банку інноваційних технологій;

               3) Створення «особистісної педагогічної майстерні»;

               4) Розробка порт фоліо творчого і професійного росту;

               5) Організація підписки на фахові видання.

Практичний:

               1) Впровадження у навчально-виховний процес ефективних інноваційних технологій;

               2) Проведення семінарів-практикумів, творчих звітів;

               3) Самоосвітня діяльність (курсова перепідготовка, участь у фахових заходах);

              4) Створення авторських програм;

              5) Самопрезентація діяльності ( відкриті уроки, виступи на нарадах, семінарах);

              6) Атестація;

              7) Участь у професійних конкурсах «Вчитель року», «Кращий працівник освіти» та інших;

              8) Узагальнення педагогічного досвіду;

              9) Надання до друку у фахових виданнях авторських матеріалів.

            10) Моніторінг навчально - виховного процесу.

Очікувані результати:

               1) Акмеологічний розвиток вчителя.

               2) Підвищення рівня педагогічної майстерності.

               3) Розвиток життєтворчості педагога та учнів.  

 

         VI.  МОДЕЛЬ  КОМПЕТЕНТНОГО  ВЧИТЕЛЯ 

                             ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Модель компетентного вчителя трудового навчання включає наступні ключові компетентності:

Загальнопредметна компетентність

         1. Високий рівень знань предмета, опора на знання основ наук.

         2. Предметна та наукова інтеграція (технології, художнє конструювання, технічне конструювання, матеріалознавство, економіка, креслення, ОБЖ, ІКТ)

Компетентність продуктивної творчої діяльності

лізація особистості. - Завуч. - №8 - 2003.         1. Потреба і здатність до творчої діяльності.

         2. Проведення нестандартних уроків.

         3. Заохочення учнів до прояву ініціативи у виконанні програмових завдань (моделювання).

         4. Створення умов для розвитку внутрішніх мотивів до продуктивної творчої діяльності, стимулювання учнів через показ виробів на виставках, участь у творчих конкурсах.

         5. Цілеспрямоване використання свого потенціалу для самореалізації у професійному плані та в інтересах суспільства.  

Компетентність самоосвіти і саморозвитку                                             

         1. Прагнення до акмеологічного розвитку.

         2. Готовність до безперервної освіти.

         3.Адекватна мотивація самоосвіти, значущості нових знань, досвіду, освіченості, культурності.

         4. Уміння  здобувати і аналізувати інформацію, застосовувати іі для індивідуального розвитку й самовдосконалення.

Соціальна компетентність

         1. Готовність до створення проблемних ситуацій.

         2. Реалізація групових форм роботи на уроках.

         3. Уміння здійснювати оцінку та самооцінку своєї роботи, виявляти способи вдосконалення діяльності.

         4. Бережливе ставлення до свого здоров”я та здоров”я вихованців. Стимулювання неухильного дотримання санітарно-гігієнічних вимог та правил техніки безпеки на уроках трудового навчання.

Полікультурна компетентність

          1. Здатність розуміти та цінувати інші культури.

          2. Додержання партнерських стосунків з вихованцями.

          3. Готовність до обміну досвідом, знаннями про надбання різних культур.

          4. Участь та проведення тематичних виставок з традиційних народних промислів.

Комунікативна компетентність

         1. Володіння комунікативною культурою, уміння працювати в команді.

         2. Уміння виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх.

         3. Проведення конкурсів, ігор, тематичних виховних годин.

         4. Забезпечення можливості вільного спілкування на уроці під час обговорення навчальної задачі.

         5. Проведення захисту творчих проектів учнів.

Інформаційна компетентність

         1. Успішне створення , передача, пошук, опрацювання, збереження інформації.

         2. Використання інформаційних джерел  (довідники, енциклопедії, фахові видання, журнали мод, інструкціонно- технологічні картки).

         3. Володіння новими інформаційними технологіями, розуміння діапазону їх використання.

        4. Проведення екскурсій на підприємства, навчальні заклади з метою ознайомлення з технологіями та профорієнтації.

        5. Перегляд телепередач з метою здобуття інформації з предмета, критичне ставлення до інформації, яка розповсюджується по каналам ЗМІ.

       

Розвиток цих компетентностей сприяє зростанню професійної компетентності вчителя трудового навчання і, як наслідок, ключових компетентностей учнів.

              Вчитель

трудового  навчання

 

  Ключові компетентності

Блок-схема: процесс: ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНАБлок-схема: процесс: Продуктивної творчої
 діяльності
Блок-схема: процесс: Самоосвіти і 
 саморозвитку 
Блок-схема: процесс: СОЦІАЛЬНАБлок-схема: процесс: ПОЛІКУЛЬТУРНАБлок-схема: процесс: КОМУНІКАТИВНАБлок-схема: процесс: ІНФОРМАЦІЙНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПРОФЕСІЙНА  КОМПЕТЕНТНІСТЬ  ВЧИТЕЛЯ

 

РОЗВИТОК  КЛЮЧОВИХ

   КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

                 УЧНІВ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           VII. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І МОЖЛИВІСТЬ

          ВПРОВАДЖЕННЯ ІНШИМИ ПЕДАГОГАМИ

Якісними показниками втілення досвіду є:

        *здатність та готовність до творчого вирішення професійних завдань, плекання та реалізація особистісного творчого потенціалу

         *здатність до продуктивної творчої діяльності в умовах соціальних змін

        *висока майстерність педагога в узгодженні ідеального та реального

         *здатність та готовність педагога до самовдосконалення, саморозвитку

        *сприяння у досягненні росту професійної ефективності (досконалості)

Втілення досвіду сприяло професійному росту вчителя, зростанню його педагогічної компетентності. Зросла ефективність навчально - виховного процесу, якість знань учнів з предмету складає 86%, підвищився стійкий інтерес учнів до предмету, результативність участі у предметних олімпіадах і творчих конкурсах різного рівня. Основна ідея досвіду «Через компетентного вчителя до компетентного учня» реалізована.                   

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Концепція 12 - річної середньої загальноосвітньої школи.

2. Єрмаков І.Г., Пузіков Д.О. Життєтворчі компетенції особистості. Донецьк.:Каштан, 2007.

3. Родигіна І.В. Компетентнісно - орієнтований підхід до навчання. Харків.: Ранок, 2006.

4. Чернишов О.І., Чернікова Л.Г. Нові вимоги до компетентнісно спрямованого навчально - виховного процесу в єдності змістових та особистісних аспектів: 2006 - 2007 навчальний рік. - Трудова підготовка. - №1 - 2006.

5. Хуторской А. Ключевые компетенции. Технология конструирования. -Народное образование. - №5 - 2003. 

Категорія: Науково методична діяльність | Додав: olenabalyeva (16.01.2016)
Переглядів: 1244 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
...
Вхід на сайт
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz