П`ятниця, 16.11.2018, 23:15
Знання - знаряддя, а не ціль...
 Персональний сайт учителя Балуєвої О.В.

Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Корисні лінки

Міністерство освіти і науки

Селидівський відділ освіти

Методична служба Селидового

Сайт Гірницької ЗОШ №17

У професіоналізмі - дія!

Пошук
Статистика
Головна » Статті » Порфоліо » Науково методична діяльність

Інноваційний проект, спрямований на розвиток академічної обдарованості молоді "Педагогічний супровід обдарованих учнів".

Інноваційний проект, спрямований на розвиток

академічної обдарованості молоді

 

«Педагогічний супровід обдарованих учнів

в освітньому середовищі

 загальноосвітньої школи»

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті, Державна програма «Вчитель» мають своєю метою формування громадянина - носія національних цінностей, загальнолюдських досягнень, який вміє самовизначитись і реалізувати себе у різноманітних життєвих проявах; створення умов для різнобічного розвитку та самореалізації «Я – особистості» суб’єктів навчання.

Такий погляд на виховання і освіту потребує нової підготовки учнів до життя і, як наслідок, нових методів і технологій в освітній діяльності кожного навчального закладу.

Особливої уваги потребує робота навчального закладу з цілеспрямованого формування еліти України. Відтак, вважаємо, що подібні цільові проекти є досить актуальними та важливими.

Проблема дитячої обдарованості завжди викликала інтерес, була досить актуальною і відкритою для вивчення. Сьогодні ні в кого не викликає сумнівів, що потенціал обдарованості є найціннішим ресурсом духовного поступу і матеріального розвитку людства. Ця проблема ставить завдання теоретичного дослідження обдарованості, а також узагальнення досвіду з цього питання.

 Вважається, що найкращою системою роботи з такими дітьми є та, в якій виявляється і має розвиток кожна творчо обдарована дитина. Система має бути спрямована перш за все на те, щоб пізнати талант кожного і розвинути його.

Як створити у шкільному середовищі педагогічні, психологічні, організаційні можливості, умови для виявлення і розвитку творчо обдарованих дітей? Де навчаються діти з різними потенційними задатками? Ці питання знаходяться в колі уваги науковців і, безумовно, у нас практиків.

На жаль, сучасна школа настільки захоплена швидкістю в результатах, що майже не створюються процесуальні можливості для роботи з обдарованими дітьми.

Між тим обдарована дитина потребує до себе підвищеної уваги тому, що їй властиві особливі риси характеру, особливості в мисленнєвій сфері і в навчальній діяльності. Тому педагоги, помічаючи інтелектуальну обдарованість дитини і покладаючи лінію майбутнього розвитку, мають розширювати діапазон педагогічної підтримки можливого вибору обдарованої дитини, а не звужувати і наперед не визначати його, не маніпулювати, а давати можливість обирати. Свідомо йти шляхом нетрадиційного, інколи невідомого, але педагогічно виправданого з точки зору такого явища, як обдарованість. Теза, якою слід керуватися: мінуси мають таку особливість – з часом перетворюватись у свою протилежність, як і плюси.

Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованої дитини не можуть виникнути самі по собі, вони формуються на підставі тих наукових ідей і організаційних умов, які визначаються у закладі і постійно підтримуються. Не можна дати рецепти для кожного дня, для кожного випадку. Педагог сам повинен наодинці приймати рішення, яке позитивно вплине на розв’язання означеної проблеми. У нашому випадку – це виявлення і розвиток талановитої дитини, а може, і обдарованої. І першочерговим в управлінні цим процесом є окреслення тих наукових тверджень, визначень, відносно яких педагоги повинні діяти, спостерігати, формувати питання, приймати рішення, створювати програми тощо. Незалежно від того, в якому класі працює вчитель, який предмет він викладає, у кожного визнається цінним обізнаність у питаннях, що стосуються особливостей учнівської обдарованості.

Поняття «обдарованість» означає особливо сприятливі внутрішні передумови розвитку дитини, внутрішню установку, направленість особистості, яка розвивається. Виявлення обдарованих дітей, їх подальший розвиток, пошук педагогічних технологій професійної спрямованості обдарування є важливою проблемою психологічної і педагогічної науки та практики.

До того ж сучасні дослідження довели наявність у дітей особливих здібностей, особливого типу мислення – дивергентного (нелінійного), на відміну від логічного (конвергентного), високий рівень сенсорики, а також індивідуально – особистісні якості, як-то: висока пізнавальна активність, наполегливість, найвищий рівень працездатності. З точки зору інтелектуальних здібностей обдаровані діти відрізняються тим, що вони досить легко виконують будь-які завдання, схоплюють матеріал «на льоту», мають добре розвинену пам’ять, вроджену спостережливість, концентровану увагу. Такі діти мають свої особливі інтереси, заглиблюються в них, і їх зовсім не цікавить те, що відбувається у класі: воно здається їм дріб’язковим. Ці особливості поведінки обдарованої дитини викликають низку непорозумінь у взаєминах з педагогами і однолітками, а інколи – і з батьками. Саме вони знаходяться в колі уваги класних керівників, адміністрації.

Завдання педагогів у навчальному процесі полягає в концентрації уваги на різних процесах мислення дітей: діти, які менш сумніваються і володіють впевненістю, навіть тоді коли вони помиляються, і друга група дітей – вони висловлюють свої сумніви навіть стосовно своїх, безумовно, правильних відповідей, залишаючи місце для подальшого пошуку, для дослідження задачі, яка розв’язується (діти підвищеної уваги). Сумнів у творчо обдарованих дітей виступає не стільки невпевненістю, скільки стимулом для подальшої творчої діяльності.

Для розвитку дитячої обдарованості важливе значення має шкільне середовище з відповідним педагогічним та психологічним супроводом. Як показала практика, для створення такого середовища недостатньо лише обізнаності педагогів у наукових теоріях, виникла потреба у створенні організаційних, цілеспрямованих умов для системного розв’язання цієї проблеми - довгострокового проекту.

Проект, який було розроблено, спрямований на реалізацію Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2010-2015 роки. Проблема, розв’язання якої закладено проектом, - це створення не тільки організаційних, а й процесуальних можливостей у загальноосвітньому закладі для виявлення та розвитку інтелектуально і креативно обдарованих учнів.

 

 

Об’єкт проектування: обдарованість особистості, процес виявлення та розвитку інтелектуально і креативно обдарованих дітей в урочний та позаурочний час.

 

 

Метою проекту є:

 • створення умов для виявлення, творчого розвитку та саморозвитку кожного учня;
 • формування культури їх життєвого самовизначення, відчуття свого успіху, впевненості у власних творчих силах;
 • розробка та впровадження в практику роботи спеціальних творчих програм, навчальних матеріалів і методів навчання, які містять у собі психологічні, інтелектуальні передумови для забезпечення творчого розвитку обдарованих дітей;
 • психологічне та педагогічне забезпечення самовизначення творчої особистості в майбутній професії;
 • створення системи моніторингової підтримки в процесі розвитку інтелектуальної та креативної обдарованості учнів.

 

 

Цілі проекту:

 • вирішити проблему виявлення обдарованих учнів у загальноосвітній школі;
 • сформувати у суб’єктів навчально-виховного процесу психолого-дидактичні та методичні знання та вміння відповідного рівня щодо роботи з обдарованими дітьми;
 • розробити стратегію та практику роботи закладу в напрямку навчання обдарованих учнів;
 • створити оптимальні умови для науково-дослідницької та експериментальної діяльності обдарованих учнів.

 

 

Завдання проекту «Педагогічний супровід обдарованих учнів в освітньому середовищі загальноосвітньої школи»:

 •  удосконалення науково-методичної бази для виявлення, навчання та подальшої професійної орієнтації обдарованих учнів;
 • створення умов для раціонального розвитку особистості, реалізація її потенціалу; саморозкриття обдарованих дітей; допомога учням у самовираженні;
 • формування творчих здібностей школярів;
 • створення психолого-педагогічної системи сприяння розвитку здібностей учнів;
 • задоволення потреб учнів у новій інформації;
 • комунікативна адаптація обдарованих дітей; самопрезентація у взаєминах із людьми;
 • розробка організаційної моделі розвитку обдарованості, навчальних програм розвитку інтелектуальної та креативної обдарованості учнів, різних видів професійної обдарованості для кожного ступеня освіти;
 • упровадження інноваційних педагогічних технологій з метою виявлення та розвитку обдарованості учнів;
 • відбір комплексу моніторингових матеріалів, діагностик для виявлення обдарованості за ознаками особливого мислення дитини (з сумнівом і без сумніву), за ознаками нестандартних питань, що виступають початком для творчої і дослідної діяльності;
 • активізація творчого потенціалу вчителів.

 

 

 

Гіпотезою передбачено:

створення педагогічних та психологічних умов для процесуального виявлення та розвитку інтелектуальної і креативної сфер учнівської діяльності, що дозволять ефективніше забезпечувати самовизначення обдаровано-творчої особистості в майбутній професії.

 

 

Етапи реалізації проекту:

 

І. Організаційно-підготовчий етап

(2010 – 2012 рр.)

 • На першому етапі створюється науково-методична рада керівництва процесом реалізації проекту, творча група вчителів, яка буде залучена до дослідної роботи. Аналізується теоретична база з проблеми, відбираються для психологів, учителів методичні рекомендації, які будуть покладені в основу реалізації з метою перевірки їх ефективності. Збирається та систематизується практичний вітчизняний та зарубіжний досвід з проблеми.
 • Розробляються організаційна модель роботи з обдарованими дітьми в урочний та позаурочний час, схеми, таблиці моніторингового супроводу, процесу дослідження педагогічного та психологічного середовища, в якому створюються можливості для відстеження процесу виявлення та розвитку учнівської інтелектуальної та креативної обдарованості план проведення самих досліджень
 • Визначаються контрольні та експериментальні класи і проводяться констатуючі заміри за критеріями, за допомогою яких оцінюється реальний стан педагогічного та психологічного супроводу процесу розвитку учнівської обдарованості.
 • Проводяться семінари з усіма педагогами гімназії і тренувально-практичні заходи із вчителями творчої групи, які будуть безпосередньо реалізовувати науково-методичні розробки з проблеми, вести спостереження за процесом виявлення та розвитку учнівської інтелектуальної та творчої обдарованості.

 

п/п

Напрями діяльності

Терміни

Очікувані результати

 1. Організаційно-підготовчий етап реалізації проекту

(вересень 2010р.– травень2012р.)

1.

Організаційне, теоретичне та методичне забезпечення

 

1.1. Створення координаційно-консультативної ради керівництва процесом реалізації проекту та розробка «Умов» її діяльності

 

Залучені до реалізації проекту члени шкільної методичної ради, керівники міських МО, методисти ММК, які переймаються проблемою і готові до співпраці.

 

1.2. Створення творчої групи вчителів, які будуть задіяні в дослідженнях за визначеною проблемою

 

Проведено теоретичну підготовчу роботу з учителями, які виявили бажання працювати над реалізацією проекту

 

1.3. Розробка організаційних моделей за етапами вікового розвитку учнів в урочний та позаурочний час

 

Розроблено організаційні моделі, які схвалені координаційно-консультативною радою

 

1.4. Відбір та систематизація теоретичної бази, дидактичного матеріалу, вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблеми

 

Створена анатована картотека, підібрані матеріали, з якими ознайомлені всі, хто задіяний у проекті

 

1.5. Створення комплексів для забезпечення моніторингового супроводу за визначеною проблемою

 

Розроблені картки моніторингового супроводу щодо виявлення обдарованості за ознаками мислення, характером питань, а не за діагностикою

 

1.6. Затвердження програми досліджень та форм представлення результатів

 

 

Розроблено програму педагогічних спостережень щодо виявлення інтелектуальної та креативної обдарованості досліджень та форми фіксації результатів педагогічних спостережень

 

1.7. Проведення констатуючих замірів у контрольних та експериментальних класах

 

 

Розроблені відповідні діагностичні картки, анкети за якими проводяться діагностичні заміри

 

 

 

ІІ. Практико-дослідний етап

(2012 – 2014 рр.)

 • Процес втілення в практику роботи інновацій, які спрямовані на виявлення обдарованості та їх розвиток.
 • Проведення педагогічних спостережень, їх фіксація в спеціальних картках.
 • Складання схем для проведення аналітичних методів дослідження та встановлення математичної статистики.
 • Здійснення психологічного супроводу та корекції педагогічної і учнівської діяльності.
 • Проведення моніторингових замірів у контрольних та експериментальних класах
 • Проведення проміжних замірів їх узагальнення, співставлення з реальними результатами та розгляд на методичній раді гімназії.
 • Підготовка та написання статей, висвітлення в педагогічній пресі проміжних узагальнюючих результатів.

 

п/п

Напрями діяльності

Терміни

Очікувані результати

II. Практико - дослідний етап

 (вересень 2012 р. - травень 2014 р.)

2.

Практичне втілення інноваційних ідей та проведення психологічних,

педагогічних та моніторингових досліджень

 

2.1. Використання інноваційних дидактичних матеріалів, методик, наукових розробок, які спрямовані на реалізацію заявленої теми

 

 

Педагогами ведуться відповідні записи спостережень у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності і виявляються інтелектуально та креативно обдаровані учні за ознаками мислення та характером питань.

 

2.2. Проведення педагогічних, психологічних спостережень, замірів, моніторингового супроводу

 

Обговорюються отримані дані на засіданнях координаційно-консультативної ради, проводяться консультації та координаційні заходи

 

2.3 Збір матеріалів, проведення проміжних результатів їх систематизація

 

 

Визначені педагогами обдаровані учні заносяться в картотеку і співставляються з діагностичними даними констатуючих замірів

 

2.4. Проведення семінарських занять, круглих столів, написання статей, виступів тощо

 

Розроблена тематика семінарських занять, підготовлено статті

 

2.5. Узагальнення проміжних результатів моніторингового супроводу

 

Підготовлено матеріал, в якому висвітлюються результати досліджень

 

2.6. Проведення науково-методичних корекційних заходів

 

Систематизовано матеріали, в яких висвітлюються проблеми, які зустрічалися в процесі реалізації проекту і корекційні заходи, що проводилися

         

 

 

ІІІ. Узагальнюючий етап

(2014 – 2015 рр.)

 • Проведення остаточних замірів у контрольних і експериментальних класах, їх співставлення з моніторинговими дослідженнями.
 • Систематизація накопиченого матеріалу за наслідками проведеного дослідження.
 • Узагальнення отриманих даних, розробка методичних рекомендацій та підготовка навчально-методичних, дидактичних матеріалів, для педагогів, які працюють в загальноосвітніх навчальних закладах.
 • Видання матеріалів за результатами проведеного дослідження.

 

п/п

Напрями діяльності

Терміни

Очікувані результати

 1. Узагальнюючий етап

(2014 – 2015 н.р.)

3.

Узагальнення практико-наукових матеріалів дослідження

 

3.1. Систематизація методичних, дидактичних розробок з виявлення та розвитку інтелектуальної та креативної обдарованості учнів за їх віковими етапами розвитку

 

Опис досліджень, результатів, дидактичні розробки, картки педагогічних спостережень, матеріали моніторингового супроводу.

 

3.2. Розробка методичних рекомендацій для керівників середніх загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми самовизначення творчо обдарованих учнів у виборі майбутньої професії

 

Методичні рекомендації

 

3.3 Створення посібника для вчителів, керівників середніх загальноосвітніх закладів освіти за визначеною проблемою

 

Посібник

 

3.4 Проведення заходів щодо пропагування напрацьованих матеріалів дослідження з визначеної проблеми

 

Програма заходів

 

 

Висновки:

Обдарованість – явище багатогранне і складне. Описати всі можливі шляхи його виявлення і розвитку не легко. Розповсюджена думка, що творчі здібності властиві будь-якій дитині, треба лише зуміти розкрити їх і розвинути. Це, безумовно, так. Таланти існують від великих і яскравих до скромних і малопомітних. І суть даного проекту щодо створення системи роботи з обдарованими дітьми полягає в тому, що в конкретних умовах масової школи за допомогою конкретних матеріалів: програм, ознак пізнавальної діяльності учнів, прийомів, методик навчання виявляються елементи інтелектуальної, академічної  обдарованості в шкільному навчальному процесі, в повсякденній педагогічній діяльності.

 

Реалізація проекту надасть можливість:

 1. Удосконалити науково-методичну базу для виявлення та навчання обдарованих учнів.
 2. Створити умови для духовного, фізичного розвитку та інтелектуального потенціалу школярів.
 3.  Гарантувати високий рівень соціалізації та самореалізації учнів у подальшому житті.
 4. Сформувати психолого-педагогічну підтримку розвитку здібностей учнів, комунікативну адаптацію обдарованих учнів.
 5. Активізувати творчий потенціал педагогів, підвищити мотивацію вчителів на оволодіння новими педагогічними технологіями. Забезпечити учням школи можливість участі в конкурсах, учнівських олімпіадах, науково-дослідницьких проектах МАН тощо.
 6. Сприяти підвищенню іміджу навчального закладу.

Розроблений проект покликаний реалізувати освітню концепцію через створення оптимальних умов для гармонійного розвитку учнів у різних сферах діяльності.

 

За наслідками проведеної дослідної роботи щодо виявлення учнівської обдарованості, на підставі практичного педагогічного досвіду та накопиченого матеріалу, буде розроблено відповідно до заявленої проблеми дидактичний, моніторинговий, діагностичний матеріали для виявлення та розвитку інтелектуальної і креативної обдарованості.

Категорія: Науково методична діяльність | Додав: anderyb (27.12.2014)
Переглядів: 1130 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
...
Вхід на сайт
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz