П`ятниця, 16.11.2018, 22:53
Знання - знаряддя, а не ціль...
 Персональний сайт учителя Балуєвої О.В.

Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Корисні лінки

Міністерство освіти і науки

Селидівський відділ освіти

Методична служба Селидового

Сайт Гірницької ЗОШ №17

У професіоналізмі - дія!

Пошук
Статистика
Головна » Статті » Порфоліо » Науково методична діяльність

Інноваційний проект, спрямований на професійну орієнтацію учнівської молоді «Покликання. Як його знайти».

Інноваційний проект, спрямований на

професійну орієнтацію учнівської молоді

 

«Покликання. Як його знайти»

 

…Профорієнтаційна робота з учнівською молоддю

сприяє розвитку особистості учня

через оптимізацію його самооцінки, самопізнання,

свідомого і аналітичного пізнання оточуючого світу,

 свого місця і своїх перспектив в ньому.

Б. Федоришин

Вступ

Проблема вибору майбутньої професії  учнями загальноосвітніх навчальних закладів набуває особливої гостроти й актуальності в умовах сьогодення.    

Складні процеси державотворення в Україні наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. переконливо довели, що формування цілісної особистості професіонала упродовж життя повинно починатися зі шкільної лави, через продуману систему профорієнтаційної роботи. І, як наслідок, ми матимемо підвищення суб'єктної активності підлітків безпосередньо в професійному самовизначенні, пов'язане з розвитком їх самопізнання, самооцінювання і саморозвитку.

Ми визначились, що першим дієвим кроком повинна здійснюватись профілізація навчання у старшій школі, яка передбачає підвищені вимоги до професійної підготовки вчителя. Для профільної школи потрібний учитель, здатний генерувати інноваційні ідеї, який проявляє професійний інтерес до розробки та реалізації нових навчальних програм, володіє високим інтелектуальним потенціалом та науковою компетентністю, різними методами активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, має ґрунтовну методичну підготовку, проводить разом з учнем пошуково-дослідницьку роботу, зміцнює й розвиває емоційно-мотиваційну сферу підлітків.

Крім того, важливо показати учням реальні можливості по зміні ситуації професійного самовизначення, які вони можуть реалізувати в процесі здійснення особистих професійних планів. Педагогічна підготовка профорієнтаційної роботи молоді передбачає створення необхідних умов для їхньої діяльності в пошуку й аналізі нової інформації різними засобами.

Дослідження життєвих планів молоді, їхніх уподобань і пріоритетів є одним із засобів поліпшення наукової організації профорієнтаційної роботи, підвищення її ефективності. Після закінчення школи багато молоді професійно не визначились, що є наслідком недостатньої роботи з різних напрямків професійної орієнтації (починаючи з незадовільної роботи шкільних психологів), інформації, консультації, відбору. Існує дисбаланс між професійними намірами молоді і попитом на ринку праці (практично вона не обирає класичних професій у промисловості, будівництві, сільському господарстві, сфері культури). Зазначене вимагає застосування нових прогресивних методів профорієнтаційної роботи в закладах освіти; відновлення посад спеціалістів-профконсультантів, психологів, соціальних працівників, які можуть надавати допомогу в питанні професійного самовизначення; розгортання мережі державних агенцій, відділів, профінформації та профорієнтації, де кожний може одержати потрібну інформацію про зміст певної професії, перспективи її здобуття та працевлаштування, пройти психологічне дослідження.

Щоб вибір професії був справді свідомим і вільним, необхідно враховувати принаймні три фактори: інформованість про світ професій, знання своїх особистісних особливостей, уміння співвідносити особисті якості з вимогами, які пред'являють професія і спеціальність. Уся шкільна і позашкільна робота повинна сприяти професійному самовизначенню молоді, насамперед виявленню й розвитку схильностей і здібностей, формуванню мотивів вибору професії, професійних інтересів, моральних та інших якостей, важливих для майбутньої трудової діяльності. Психолого-педагогічна функція профорієнтації – це перш за все виявлення і формування інтересів, нахилів, здібностей школярів, визначення шляхів і умов ефективного управління їх професійним самовизначенням. Також це – формування професійних намірів у відповідності з інтересами і потребами конкретного регіону у кадрах.

  Можна виділити основні підходи до проведення профорієнтаційної діяльності:

 • соціально-економічний підхід передбачає аналіз потреб суспільства в різних професіях, з’ясування їх перспектив у трудових ресурсах. Робота за покликанням забезпечує максимальну віддачу працівника і, відповідно, дає кращий економічний ефект;
 • психофізіологічний підхід передбачає забезпечення вибору такої професії, яка максимально відповідає психофізіологічним характеристикам людини;
 • психолого-педагогічний підхід включає виховання в учнів любові до праці, формування інтересу до майбутньої професії.

Отже, важливою умовою ефективності системи профорієнтаційної роботи є наступність окремих її етапів, на кожному з яких профорієнтація має свої завдання та методи:

 1. Профорієнтаційна робота у школі. Основне завдання профорієнтації на цьому етапі – професійна просвіта та визначення здібностей і професійних намірів учнів.
 2. Профорієнтаційна робота у позашкільних навчальних закладах. Для цього етапу характерна систематизація досвіду, знань, умінь, навичок, набутих на першому етапі.
 3. Профорієнтаційна робота у професійному середовищі. ЇЇ особливістю є, насамперед, професійна адаптація.

Сама ж професійна орієнтація визначається як наукова практична система підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення.

 

 

Сучасна людина має бути всебічно розвиненою, ініціативною, винахідливою, повинна мати значний запас знань, умінь і навичок, щоб бути конкурентноздатною в умовах нестабільності і різноманітності ринкової економіки. У зв'язку з цими змінами сучасна освіта має органічно включити в себе розвиток інтелектуальних здібностей учнів і формування у них культури мислення як необхідної якості ділового потенціалу особистості, оптимізувати методи і форми організації навчання на основі діяльнісного підходу, що в майбутньому спонукатиме до професійної діяльності.

В основі ідеї цього проекту лежить вимога роботодавця отримати сучасного висококласного фахівця-прагматика засобом створення системи профорієнтаційної роботи, яка б включала взаємозв'язок школи, сім'ї, базового підприємства, середніх професійних навчальних закладів, вищих навчальних закладів та громадськості, з обов¢яковою наступністю з першого по одинадцятий класи.

 

Мета проекту – наукове обґрунтування та окреслення новітніх підходів щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи в системі загальної освіти; впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу інноваційної технології розвитку здатності учнівської молоді до вибору успішної професії, планування кар'єри та формування у молодих людей соціально значущих життєвих компетентностей, професійного самовизначення, відповідного індивідуальним особливостям кожної особистості і запитам суспільства.

 

Цілі проекту:

 • вироблення стратегії та практики роботи закладу в напрямку здійснення профорієнтаційної роботи;
 • створення оптимальних умов для науково – дослідницької, експериментальної, творчої діяльності педагогів та учнів;
 • розвиток в учнів на всіх етапах навчання способу професійного мислення, раціональної поведінки та партнерської співпраці;
 • формування іміджу ділової людини, почуття людської гідності та цінностей різного типу праці;
 • здійснення ранньої психолого-педагогічної діагностики учнів на оволодіння професіями різноманітних сфер діяльності.

 

 

Завдання проекту:

 • забезпечити учнів теоретичними та практичними знаннями з основ вибору успішної професії;
 • сприяти організації інноваційної за змістом пошуково-дослідницької роботи, пов'язаної із набуттям учнями досвіду та умінь встановлювати ділові взаємини з людьми, які працюють в умовах ринкових відносин;
 • створити умови для реалізації творчого потенціалу вчителів і учнів, практичного застосування ними набутих знань та способів впровадження інтерактивних технологій;
 • формувати творчі здібності школярів;
 • створити психолого-педагогічну систему сприяння розвитку здібностей учнів;
 • задовольняти потреби учнів у новій інформації;
 • здійснити відбір комплексу моніторингових матеріалів, діагностик для виявлення особистісних нахилів учнів за ознаками мислення, що виступають початком для вибору професійного визначення;
 • активізувати творчий потенціал вчителів.

 

Основні форми організації навчання: заняття, урок, семінари, ігри з різноманітною імітацією, практичні заняття, ділові клуби, тренінги, ділові зустрічі, індивідуальна робота, театралізація, творча самостійна робота, економічні розрахунки, розробка бізнес-планів, екскурсії та відвідування різного типу підприємств, міських організацій, складання психолого-професійних карт, ведення ділових щоденників з самодіагностики.

Організація розвивального навчально-виховного процесу базується на спільній діяльності вчителів, батьків, підприємців, роботодавців та передбачає право на відкритість в оцінюванні учнів, особисту відповідальність за судження, оцінки, рекомендації, вимоги, вчинки, необхідну матеріальну та моральну підтримку.

Таким чином, організація вибору успішної професії є реально новою формою зв'язку школи з практикою та вимогами ринкової дійсності. У процесі підготовки до занять використовується комп'ютерна техніка.

 

 Кадрове забезпечення та цільові групи:

 • директор загальноосвітнього навчального закладу, заступники директора, вчителі, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор;
 • батьківський актив, відповідальний працівник за налагодження зв'язків з підприємницькими організаціями й залучення їх до навчально-виховного процесу.

 

Учасники проекту - учні від 6 до 18 років

 

 

Критерії оцінки ефективності проекту

 1. Сформованість в учнів мислення та поведінки, які визначають вибір успішної професії.
 2. Рівень професійного розвитку і педагогічної майстерності вчителів.
 3. Гармонізація стосунків школи та батьків, налагодження конструктивних відносин з ними.
 4. Зацікавленість громадськості в ефективності впровадження інноваційних підходів щодо професійної орієнтації учнів у загальноосвітньому навчальному закладі з традиційною практикою навчання.

 

 

Етапи реалізації проекту:

 

І. Організаційно-підготовчий етап

(2010  рік)

 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

Відповідальний

 

Затвердження складу учасників профорінтаційної роботи, визначення їх функцій і відповідальності за виконання основних завдань

Травень - червень

2010 р.

Визначення творчої групи педагогів

Директор школи

Розробка системи управління профорієнтаційною роботою

Червень

2010 р.

Система управління профорієнтаційною роботою

Директор школи, практичний психолог

Діагностика готовності вчителів до проведення профорієнтаційної роботи

Червень - вересень

2010 р.

Аналіз результатів діагностики

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи, практичний психолог

Обґрунтування загальної теми, мети, основних завдань дослідження

Серпень - вересень 

2010 р.

Розробка Програми дослідження

Науково-методична рада школи

Надання батькам інформації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладі

Серпень - вересень

2010 р.

Обізнаність батьків

Адміністрація, педагоги,

практичний психолог

Здійснення теоретичного аналізу психолого - педагогічної літератури за темою

Квітень - грудень

2010 р.

Розроблена понятійна основа

Учасники проекту

 

Проведення шкільного семінару на тему: "Розвиток готовності учнівської молоді до професійного самовизначення".

Вересень

2010 р.

Теоретико - практична підготовка

Адміністрація

Соціально- психологічне діагностування учнів

Жовтень

2010 р.

Психологічна карта вибору професій

Практичний психолог

Організація постійно діючого консультпункту

Листопад

2010 р.

Оптимізація умов

Директор школи, практичний психолог

Засідання круглого столу на тему "Організація професійного самовизначення в умовах навчального процесу"

Грудень

2010 р.

Звіти про результати

Науково-методична рада школи

 

ІІ. Формувальний етап

(2011 – 2014 рр.)

 

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

Відповідальний

 

Проведення теоретичних семінарів з метою ознайомлення вчителів із програмами формування готовності учнів до вибору успішної професії

Січень

2011 р.

Обізнаність вчителів з програмами проекту

Директор школи

Розробка науково- практичних рекомендацій для вчителів та психологів з метою навчання перспективних психолого- педагогічних технологій, формування професійної ділової компетентності

Січень - лютий

2011 р.

Високий рівень професійної компетентності вчителів, практичного психолога

Науково-методична рада школи

Продовження роботи консультпунктів, круглих столів, тренінгів для учнів та вчителів, аналіз результативності їх роботи

2011 –

2014 рр.

Оптимізація умов

Адміністрація, практичний психолог

Організація відкритих занять з  психології для батьків і громадськості

Квітень щороку

Взаємодія між усіма учасниками

Адміністрація, практичний психолог

Розробка і проведення заходів з профорієнтації

2011 –

2014 рр.

Методичні матеріали для проведення заходів

Вчителі

Діагностика якості управлінської діяльності з метою отримання постійного зворотного зв'язку шляхом проведення психолого- педагогічного опитування, анкетування, спостереження

Грудень, травень щороку

Оптимізація умов діяльності

Практичний психолог

Щорічний моніторинг рівня сформованості в учнів показників готовності до вибору успішної професії

Квітень - травень щороку

Оптимізація умов діяльності

Практичний психолог

Презентація результатів "проб" входження учнівської молоді в ринок праці.

Жовтень - грудень

2011 р.

Особистісна компетентність учнів у середовищі ринку праці

Вчителі

Обмін досвідом щодо впровадження в практику роботи школи системи профорієнтаційної роботи

Серпень - вересень щороку

Співпраця між навчальними закладами

Адміністрація, практичний психолог

 

ІІІ. Узагальнюючий етап

(2014 – 2016 рр.)

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

Відповідальний

 

Діагностування та анкетування учнів на предмет виявлення рівня готовності до вибору успішної професії та входження в ринок праці по завершенню навчання

Січень - березень 2014 р.

Обізнаність учнів з особливостями їх готовності до вибору успішної професії

Практичний психолог

Діагностування та анкетування вчителів на предмет виявлення професійної компетентності в організації професійного самовизначення учнівської молоді

Травень - жовтень 2014 р.

Професійна компетентність вчителів в організації професійного самовизначення учнівської молоді

Практичний психолог, вчителі

Аналіз результатів і розробка відповідних рекомендацій

Грудень 2014 р.

Методичні рекомендації щодо організації середовища розвитку здатності учнів до успішного вибору професії

Науково-методична рада школи

Оформлення звіту про підсумки, опис одержаних результатів. Порівняння отриманих результатів з поставленою метою та завданням.

Січень – квітень

 2015 р.

Звіт про підсумки діяльності, оцінка результативності роботи

Директор школи

Узагальнення результатів роботи вчителів та психолога, їхніх творчих доробок і досягнень. Формулювання висновків, нормативів практичного впровадження проекту в освітній процес

Травень - грудень 2015 р.

Комплект навчальних та науково-методичних матеріалів з розвитку готовності учнів до вибору успішної професії

Директор школи, практичний психолог

Підготовка і проведення науково-методичного семінару на тему "Вибір учнями успішної професії: технології та їх реалізація в навчально- виховному процесі школи"

Листопад

2016 р.

Звіти про результати

Учасники проекту

 

 

Висновки:

Розробкою та впровадженням нових технологій вибору успішної професії вдається поєднувати та організовувати взаємодію шкільної освіти з практикою самостійного працевлаштування на ринку праці, визначати досягнення та прогнозувати успішне майбутнє життєдіяльності наших дітей.

Пропонований проект розглядається як один з методичних підходів до модернізації сучасної освіти, зокрема організації профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі. У ньому запропоновані шляхи вирішення проблеми неперервного розвитку в учнів способів певного професійного мислення, умінь пізнавати та користуватися власним інтелектуальним ресурсом у розв'язуванні задач різного типу - шкільних, побутових тощо.

 

Реалізація проекту надасть можливість:

Передбачається, що досягнення зазначених цілей та завдань проекту забезпечується тим, що в ході освітнього процесу в учнів:

 • Розвивається здатність самостійного осмислення ситуацій, явищ, фактів, інформації, формування свого ставлення, власної позиції або рішення до дії, що сприяє вибору успішної професії.
 • Прищеплюється необхідність комунікативних дій (грамотно ставити питання, інформувати, презентувати свою позицію, давати рекомендації, брати активну участь в дискусії).
 • Закріплюється система знань і навичок, які забезпечують соціалізацію учня, володіння основами соціально-психологічних та життєвих компетентностей в економічному середовищі, здатність до адаптації своєї поведінки до конкретних ситуацій та проблем, до самостійного захисту своїх інтересів.

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література для реалізації проекту

 

 1. Гуцан Л.А. Ефекивна профорієнтаційна робота – крок до вибору майбутної професії (Текс) /Л.А.Гуцан //Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання: Зб.наук. пр. ІІІ Всеукраїнської наук.-прак. конф. / М.А.Міропольська, Л.М.Капченко та ін. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – С.77-85.

 

 1. Колісник Т.П. Основні етапи розвитку систем профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю (20 рр.ХХ ст.-початок ХХІ ст.) //Педагогічний процес: теорія і практика: Зб.наук.пр. – К.: Вид-во П/П «ЕКМО», 2004. – Вип.2. –С.84-91.

 

 1. Федоришин Б. Система професійної орієнтації як фактор формування особистості: історично-психологічний аспект //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. /Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – К.; Вінниця: «ДОВ Вінниця». – 2006. – Вип.9 – С.215-219.

 

 1. Юрженко В.В. Проблеми професійної орієнтації учнів старших класів загальноосвітньої школи //Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання (Текст): тези доп. Звітн. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2009 р.)/ за заг. Ред.В.О.Радкевич. – Х.: Компанія СМІТ, 2009.- С.127-130

 

Категорія: Науково методична діяльність | Додав: anderyb (27.12.2014)
Переглядів: 705 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
...
Вхід на сайт
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz